CONEIX L'ESCOLA - Ideari
Un dels trets distintius de l’Escola Petit Estel – La Nova és la nostra implicació en l'educació en valors imprescindibles per a la societat actual com el respecte, la tolerància, la convivència o el servei envers els altres.

L’Objectiu de l’Escola és donar a cada alumne allò que necessita per aconseguir que tothom, segons les seves capacitats i possibilitats, assoleixi l’èxit escolar.


Per a la nostra Escola, cada alumne/a és únic i important.

L’èxit d’aquesta manera d’actuar queda demostrat, per exemple, amb l’obtenció de la nota més alta de Terrassa i de les millors notes de Catalunya a les proves d’accés a la universitat (PAU) convocades el curs 2011-12.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

A l’Escola proporcionem una atenció molt individualitzada per fer que els alumnes que van bé vagin encara millor i que els alumnes amb dificultats rebin els instruments adequats per seguir avançant. Es fa un seguiment de l’alumne a través d’una acció tutorial important amb una relació constant amb la família.

Un gabinet psicològic s’encarrega d’efectuar proves periòdiques per tal de detectar les mancances de grup o individuals, detectar els trastorns d’aprenentatge de forma precoç, i informar mestres i pares sobre l’evolució de cadascú. També a 4t d’ESO, oferim als alumnes orientació acadèmica i professional.

Els desdoblaments i el treball en grups reduïts en matèries troncals, com matemàtiques, llengua catalana i anglesa, afavoreixen a millorar el rendiment acadèmic.

IDIOMES

A l’Escola Petit Estel – La Nova els alumnes estudien el català, el castellà, l’anglès i el francès.

El projecte de potenciar l’anglès a l’Escola és un repte i una il·lusió.

Així doncs, a Llar d’Infants les mestres de psicomotricitat ja parlen en anglès als alumnes. A Parvulari hi ha dues sessions setmanals i diverses activitats en aquesta llengua i a Primària, a més de les classes obligatòries, uns professors nadius fan una hora complementària d’immersió total mitjançant grups reduïts; l’assignatura de plàstica també s’imparteix en anglès.

A Secundària, els alumnes també reben una hora complementària d’anglès. L’assignatura de Ciències Naturals s’imparteix en anglès, així com la de Ciències per al Món Contemporani en el Batxillerat. Les professores de ciències i d’anglès estan embarcades en el Projecte Clil, l’ensenyament de matèries no lingüístiques amb un idioma diferent del propi, en aquest cas, l’anglès, i està donant molt bon resultat gràcies a una molt bona preparació del projecte.

Per arrodonir aquest aprenentatge, el viatge de quart d’ESO es fa a Londres i d’aquesta manera l’alumnat té un contacte directe amb el país i la llengua. A més a més, a l’estiu s’organitzen estades de tres setmanes a Anglaterra on els alumnes, acompanyats pel professorat d’anglès, conviuen amb famílies autòctones.
PROMOCIÓ DEL BATXILLERAT
INSTAL·LACIONS
GALERIA DE FOTOS
ALÈXIA
BLOGS