EDUCACIÓ INFANTIL - L'Anglès a l'Educació Infantil
L’anglès durant l’Educació Infantil

L’etapa d’Infantil, que agrupa tots els nens i nenes de 0 a 6 anys, és una de les més importants en l’aprenentatge de qualsevol idioma, ja que fins als dos anys no s’estableix l’àrea del llenguatge en el cervell dels infants. En els primers anys d’escolarització, és a dir, a l’Educació Infantil, el procés d’aprenentatge de la llengua és inconscient i podem parlar més d’adquisició que no pas d’un aprenentatge de la llengua. És per això que aquells nens i nenes que conviuen amb més d’un idioma en els primers anys de les seves vides, tenen més facilitat per aprendre’n qualsevol altre a més de la seva llengua materna.

Com sabeu, ja en l’etapa d’Infantil de l’Escola Petit Estel - La Nova intentem que els nens i les nenes estiguin en contacte amb l’anglès el màxim d’hores.

Al Petit Estel, a més de les classes d'anglès amb la Txell, la Montse Raventós, mestra especialista en anglès, fa la psicomotricitat en aquest idioma. I en aquest mateix curs, per tal de potenciar encara més l'anglès, a més a més de les dues mestres d'anglès, també tenim una "speaker" nadiua anglesa. Treballem amb grups reduïts a l'aula i amb això n'afavorim l'aprenentatge.

El principal objectiu és aconseguir que els nens i nenes se sentin motivats per adquirir la llengua i mostrin una actitud positiva vers l’aprenentatge de l’anglès en cursos futurs.  Així, treballem l'anglès des d'una vessant molt lúdica i activa amb els alumnes de tota l’Educació Infantil de l’Escola, atenent les peculiaritats d'aquesta etapa educativa. Els nens i nens conviuen amb cançons, jocs, contes i personatges amb els quals aprenen a viure un altre idioma.

La nostra tasca educativa anirà enfocada a afavorir que els infants desenvolupin les capacitats en uns aprenentatges continuats i progressius que seguiran en l’Educació Primària amb l’adquisició de les competències bàsiques que hauran d’haver assolit en haver finalitzat l’educació obligatòria.
PROMOCIÓ DEL BATXILLERAT
INSTAL·LACIONS
GALERIA DE FOTOS
ALÈXIA
BLOGS