New English Project

NEP

Proves Cambridge

En què consisteix?

Aquest projecte consisteix en formar els alumnes d’Educació Primària (a partir de 3r curs) i d’Educació Secundària perquè es puguin presentar als exàmens oficials d’anglès de Cambridge. Per dur-ho a terme, l’Escola destina hores de desdoblament en grups reduïts impartides per mestres especialistes d’anglès. D’aquesta manera, volem preparar els alumnes i garantir l’èxit en el cas que s’hi vulguin presentar.

Per què?

  • Perquè tant Inspecció com la mateixa societat ens demanen com a Escola que tot ha d'estar avalat i acreditat. És per això que l'Escola impulsarà cada vegada més aquests exàmens de Cambridge, com el FirstCertificate a 4t d'ESO i/o a 1r de batxillerat. Tot això avalarà també aquest nou projecte d'anglès de l'Escola.

  • Per motivar i engrescar els alumnes; perquè siguin conscients de la importància de perseguir un objectiu mitjançant l’esforç i la perseverança i que, en definitiva, els suposi un repte personal.

  • Perquè els alumnes s’acostumin a una metodologia d’examen que els permeti obtenir un certificat oficial i reconegut.

I per què Cambridge?

  • Els exàmens de Cambridge segueixen uns criteris internacionals i els seus certificats tenen un reconeixement mundial.

  • El certificat d’anglès de Cambridge està acceptat per més de 20.000 universitats i permet als vostres fills tenir les portes obertes en el seu futur acadèmic a nivell nacional i internacional.

  • Tots els exàmens de Cambridge compleixen estrictament els requisits establerts pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL o CEFR).

  • Tenen una validesa permanent.

Metodologia interna d’Escola

El contingut de l’examen de Cambridge engloba les quatre habilitats (speaking, reading, listening i writing).

Per tal que els alumnes estiguin ben preparats, treballem els exàmens de forma desdoblada. A més a més, procurem treballar individualment amb cada alumne l'expressió oral.

De cara al mes de febrer, farem una prova definitiva per avaluar el progrés i el nivell de cada alumne i determinar així a quin nivell d’examen s’han de presentar.

La intenció és que la majoria d’alumnes de 4t puguin presentar-se al nivell de Movers,els alumnes de 6è puguin presentar-se a Flyers o KEY, els alumnes de 2n d’ESO al PET i els alumnes de 4t d’ESO al FCE.

Tot i que organitzarem els exàmens pels alumnes de 4t i 6è de Primària i 2n i 4t d’ESO, a la resta de cursos també començarem a preparar-los per així disposar, per a cada examen, de dos anys d’entrenament.

Experiència d’anys anteriors

Pel que fa al projecte d’anglès de l’Escola hem pogut veure que els resultats d’anglès en les proves de competències bàsiques tant de primària com de secundària han millorat i han obtingut uns resultats excel·lents.

És per aquest motiu que ja fa anys que alumnes de 6è de primària de l'Escola es presenten als exàmens Cambridge i a 2n cicle d’ESO i batxillerat com a activitat extraescolar. Els resultats són positius i els nostres alumnes superen les proves de forma satisfactòria.

Així doncs, el curs passat ja vam engrescar els alumnes de Primària per tal que es presentessin als exàmens de Cambridge i el resultat va ser excel·lent; ja que s’hi va presentar un nombre molt elevat d’alumnes i tots ells van tenir molt bones puntuacions.

Metodologia i avaluació dels exàmens de Cambridge

  • Els exàmens de Cambridge són una eina que permet als alumnes aprendre de forma amena, alhora que adquireixen autoconfiança i destresa lingüística (comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral).

  • Les proves es desenvolupen en un ambient distès i estan pensades per ser una experiència positiva i enriquidora. Els alumnes presentats en els exàmens de Starters, Movers i Flyers adquireixen el seu certificat. El seu assoliment màxim consta de 5 escuts. D'aquesta manera, en cap cas parlarem d'alumnes suspesos o aprovats, sinó que s’assigna un nombre d’escuts acreditatius en funció dels seus resultats. La intenció és que tots els alumnes tinguin la sensació d’haver adquirit el seu objectiu. A partir de la modalitat de KET el format de l’examen és diferent i l’avaluació es fa de forma numèrica.

  • Aquests certificats representen una sòlida base per a la seva formació i prepara els alumnes de forma òptima per a futurs reptes, alhora que els conduirà de manera progressiva i natural a altres exàmens de Cambridge de nivell més avançat com el PET (B1) i el FCE (B2). Els alumnes que s’han examinat anteriorment als nivells bàsics augmenten notablement les seves possibilitats de superar els nivells superiors CAE (C1) i CPE (C2).

Qui s’hi pot presentar?

L'Escola valorarà de forma personalitzada a quin nivell s’hauria de presentar l'alumne o si és aconsellable o no presentar-s'hi.

Sempre ha estat i continuarà sent opcional, ja que aquests exàmens tenen un cost. Tanmateix, amb aquesta circular us volem animar i encoratjar que els vostres fills hi puguin participar.

De cara al febrer farem una prova de nivell per decidir quin examen ha de fer el vostre fill en cas de voler-s'hi presentar.

Creiem que és una bona oportunitat per als vostres fills per tots els motius expressats anteriorment i agrairíem la vostra col·laboració per tirar endavant aquest projecte.