Projectes de

Secundària

Alcohol i societat

L’Escola participa en el programa “Adolescència i Alcohol” de la Fundació Alcohol i Societat. Aquest programa és un intervenció dissenyada per a adolescents i els seus principals objectius són endarrerir l’edat d’inici de consum, reduir el nombre de menors consumidors i reduir l’abús d’ingesta entre els que ja consumeixen.