Projectes

D'infantil

Conciència corporal (psicomotricitat)

“La teva expressió corporal defineix la teva personalitat fins i tot sense parlar” Charles Chaplin

La psicomotricitat és una disciplina educativa que actua en la globalitat de l’Infant a través del joc i el moviment. És un enfocament a comprendre tot el que expressa el nen de si mateix per la via motriu i, per tant, a entendre el sentit de les seves conductes. La seva finalitat principal és que l’infant estableixi una relació positiva amb ell mateix, amb els objectes que l’envolten, amb l’espai on interactua, amb el temps i sobretot amb la relació amb els altres.

La psicomotricitat s’ocupa del desenvolupament de l’ésser humà i en concret de la seva maduració psicològica respecte al món exterior. És una manera d’abordar l’educació i/o la teràpia, que pretén el desenvolupament de les capacitats de l’individu (intel·ligència, comunicació, afectivitat, sociabilitat i aprenentatge) a partir del moviment i l’acció.