Projectes

D'infantil

Taller d'emocions

“Allò que fem per a l’infant no només ho fem per al moment, sinó per a tota la vida” Rudolf Steiner

L'educació emocional és una de les implantacions psicopedagògiques dels darrers anys que respon a les necessitats socials que no queden suficientment ateses en les matèries acadèmiques ordinàries. La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer les nostres emocions, la dels altres i saber gestionar-les.

Intel·ligència emocional a l’aula. Treballar la intel·ligència emocional a l’aula té molts beneficis, com per exemple disminuir l’ansietat, controlar l’estrès, gestionar els conflictes, millorar l’autoestima, més èxit acadèmic, augmenta la tolerància a la frustració, més equilibri emocional, menys conflictivitat, millora les habilitats socials, més salut mental, millorar l’empatia i millorar els comportaments pro socials.

Què es treballarà en aquest projecte?

Identificar, comprendre i expressar les emocions. Prendre consciència de les pròpies emocions vol dir adonar-nos del que sentim i del que senten els altres: tristesa, felicitat, por, alegria, amor, ràbia, pena, gelosia… Cal que l’Infant entengui que aquelles emocions apareixen per un motiu o situació concreta, tant les emocions pròpies com les dels companys. És important que treballem l’empatia per aprendre a comprendre els altres. És també vital aprendre a expressar les emocions perquè els altres ens comprenguin. Cal que les expressem de manera adequada i correcta.

Controlar i Gestionar les emocions. Cal que els infants aprenguin habilitats per regular i controlar impulsos i emocions.

Autoestima

L’autoestima és la forma d’avaluar-nos nosaltres mateixos. La imatge que un té de si mateix (autoconcepte) és un pas necessari per al desenvolupament de l’autoestima. Una vegada ens coneixem i sabem com som, per dins i per fora, podem aprendre a acceptar-nos i a estimar-nos (autoestima). És per això que comencem a treballar l’ autoconcepte per a poder arribar a l’autoestima.