Projectes de

Primària

Experiències d'electricitat

En l'assignatura de ciències (natural sciences) es treballa el tema de l'electricitat i, per aquest motiu, les professores de science sisè de primària proposen a les famílies que col·laborin amb els alumnes de sisè en l'elaboració d'una maqueta on aparegui com a mínim un cablejat elèctric.

Foto dels projectes electrics

Durant la unitat didàctica es treballa el tema de l'electricitat i el magnetisme de forma teòrica i amb exercicis pràctics que ajudaran a l'alumnat a comprendre i agafar idees per l'elaboració de la seva maqueta.

Foto dels projectes electrics

L’objectiu és aprendre a muntar un circuit elèctric a través d'un esquema. Un cop finalitzada la unitat didàctica es farà una exposició individual de totes les maquetes que els alumnes han estat treballant a casa .

Foto d'un nen amb el seu projecte Foto dels projectes electrics Foto dels projectes electrics Foto dels projectes electrics